Informatie voor doorverwijzers en instanties

Welkom bij Hearts & Letters, kleinschalig activiteitencentrum voor creatieve dagbesteding.

                                       “laat u niet creatief beperken”

Creatieve en kunstzinnige uiting maakt mensen enthousiast, het werken aan iets concreets geeft betekenis.

 

Hier vindt u alle informatie die van belang is om erachter te komen of de dagbesteding die wij bieden passend is voor uw cliënt.

 

Wie zijn wij?

Stichting Hearts & Letters bestaat uit een team van vakkundige begeleiders die het creatief werken inzetten als middel om aan persoonlijke doelen van cliënten te kunnen werken. Uitgangspunt is dat altijd wordt gekeken naar wat wél mogelijk is en voorop staat zelfstandig werken naar eigen kunnen. Dit gebeurt in een ontspannen en gezellige sfeer. Hearts & Letters biedt een plek in de maatschappij waar de collegialiteit en respect voor elkaar belangrijk is.

 

Voor wie?

Voor het grootste deel richt Hearts & letters richt zich op het werken met mensen met een fysieke beperking , chronische ziekte of niet aangeboren hersenletsel. Verder betekenen wij bijv. ook graag iets voor mensen die bij langdurig herstel na een ongeval of operatie tijdelijk behoefte hebben aan passende dagbesteding.

 

Onder welke omstandigheden?

  • Werken of onderwijs is (tijdelijk) niet meer mogelijk en uw cliënt heeft in het verleden niet echt tijd kunnen maken voor creatieve bezigheden, maar dit zou in de vorm van dagbesteding nu welkom zijn.
  • Uw cliënt heeft in het verleden al kennis gemaakt met therapie in de vorm van activiteiten gericht op creativiteit. Hij of zij heeft daarbij mogen ervaren, dat ondanks de moeite en energie die het kan kosten om op creatieve wijze met een passende activiteit bezig te zijn, dit een beroep doet op doorzettingsvermogen. Het afronden van een werkstuk wordt vaak beloont in de vorm van welkome afleiding, zelfwaardering en zingeving.
  • Andere gepaard gaande voordelen die deelname met zich meebrengen zijn o.a. het bieden van structuur in de week, het opdoen van sociale contacten, het vergroten van de leef- en belevingswereld, waardoor ander gespreksstof ontstaat in contact met familie en vrienden en het leren aangeven van grenzen.
  • Uw cliënt is ook welkom op dagen dat het even minder gaat en men minder actief is/ kan zijn.

Duur van deelname?

Er zijn 3 opties mogelijk voor deelname.

1- Voor onbepaalde tijd, indien er geen fysieke verandering in de beperking verwacht wordt.

2- Voor bepaalde tijd, indien er doelen worden gesteld om aan te kunnen werken die binnen een bepaalde tijd haalbaar zijn om te kunnen verwezenlijken.

3- Als werk re- integratie. Wij bieden een aantal werkplekken waarin we cliënten kunnen begeleiden op weg naar (het hervatten van) werk. Hier wordt een werk- leertraject voor opgezet om naar het hervatten van werk toe te werken.

 

Hoe komt u met ons in contact?

Indien u meer informatie wil hebben over onze stichting, onze doeleinden of een cliënt wilt aanmelden, dan U kunt telefonisch contact met ons opnemen op nummer 0161-234140 of 06-24767506. Of stuur een email naar hearts-letters@outlook.com