Wie zijn wij?

Activiteitencentrum Hearts & Letters is in 2013 opgezet door Manou Bach. Ons activiteitencentrum draait volledig op vrijwilligers. Met ons deskundige basisteam dragen wij zorg voor de (persoonlijke) begeleiding & continuïteit binnen de groepen. Het basisteam bestaat uit vaste contactpersonen voor zowel de deelnemers, het sociaal team van de gemeente als andere betrokken zorgverleners / instanties. Het basisteam wordt versterkt door andere zeer betrokken en waardevolle vrijwilligers.

 

Doelgroep

 

Hearts & Letters is een activiteitencentrum dat middels creatieve dagbesteding begeleiding biedt aan mensen tussen de 18 en 65(+),  met als doel hun plek in de maatschappij te (her)vinden. Want "als alle dagen van de week een zondag zijn geworden", is het belangrijk om op zoek te gaan naar een dagbesteding, die aansluit bij persoonlijke wensen en mogelijkheden. Met een passende dagbesteding wordt met meer plezier en betrokkenheid invulling gegeven aan het dagelijks leven. Hearts & Letters levert met haar manier van begeleiding een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor wie dat betreft. Het creatief werken is een belangrijk middel om aan persoonlijke doelen te kunnen werken. Deelnemers kunnen hier hun creatieve vaardigheden weer oppakken of gaan ontdekken. Iedereen werkt aan een eigen werkstuk of project. Op eigen tempo en rekening houdend met persoonlijke doelen, interesse, mogelijkheden, haalbaarheid en belastbaarheid.  De doelgroep die wij begeleiden is niet makkelijk onder één noemer te plaatsen en is zeer uiteenlopend; zoals een lichte fysieke beperking, langer herstel na ziekte of ongeval, een chronische ziekte, of andere aanleiding waardoor iemand (tijdelijk) begeleiding nodig heeft.

 

Hoe kunt u uw cliënt aanmelden bij Atelier Hearts & Letters voor WMO begeleiding?

 

Over het algemeen komen onze deelnemers na doorverwijzing van een zorg verlenende instantie of WMO consulent met ons in contact. Tijdens een intake gesprek bij ons centrum wordt gekeken of de persoonlijke doelen en wensen van uw cliënt passen bij ons aanbod. Indien dit het geval is kan er een afspraak worden gemaakt met een WMO consulent binnen de gemeente van de cliënt, die uw cliënt verder op weg kan helpen om bij ons activiteitencentrum te kunnen starten.

We kunnen ons voorstellen dat uw cliënt graag eerst een keer kennis kan komen maken voordat er een WMO traject wordt aangevraagd. U of uw Cliënt kunnen dan een afpraak maken om een keer kennis te kunnen maken met ons activiteitencentrum en ons aanbod.

 

Indien  het wenselijk is om met Hearts & Letters kennis te komen maken voordat het WMO traject in gang wordt gezet, dan kan uw cliënt op afspraak een kijkje komen nemen binnen ons activiteitencentrum.

 

Onder welke omstandigheden

 

  • Werken of onderwijs volgen is (tijdelijk) niet mogelijk voor uw cliënt. Uw cliënt heeft in het verleden niet echt de tijd vrij kunnen maken voor creatieve bezigheden of is op zoek naar passende dagbesteding.  Dagbesteding in de nieuwe situatie van uw cliënt welkom zijn.
  • Uw cliënt heeft in het verleden kennis kunnen maken met activiteitentherapie. Uw cliënt heeft destijds kunnen ervaren dat ondanks de moeite en de energie die het kan kosten om op een creatieve wijze met een passende dagbesteding bezig te zijn, dit een beroep doet op doorzettingsvermogen. het afronden van een werkstuk wordt vaak beloont in de vorm van welkome afleiding, zelfwaardering en zingeving.
  • Andere gepaard gaande voordelen die deelname met zich meebrengen zijn o.a. het bieden van structuur in de week, het leren aangeven van grenzen,het opdoen van sociale contacten en het vergroten van de leef- en belevingswereld. Hierdoor ontstaat er andere gesprekstof in contact met familie en vrienden. 
  • Uw cliënt is ook welkom op de dagen dat het wat minder gaat.

 

Duur van de deelname

 

Er zijn meerder opties mogelijk voor deelname, o.a.:

 

  • Voor onbepaalde tijd, indien er geen fysieke verandering in de beperking verwacht wordt.
  • Voor bepaalde tijd, indien er doelen worden gesteld om aan te kunnen werken die binnen bepaalde tijd haalbaar zijn om te kunnen verwezenlijken.
  • Als werk re- integratie. Wij bieden een aantal werkplekken waarin we cliënten kunnen begeleiden op weg naar (het hervatten) van werk. Hier wordt samen met uw cliënt, een persoonlijk begeleider vanuit werk  re-integratie, een werk- leertraject voor opgezet om naar het hervatten van werk toe te werken

 

Hoe kunt u uw cliënt aanmelden voor Workshops & Coaching?


Naast onze activiteitengroepen/WMO begeleiding bieden we ook workshops en coaching aan. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het activiteitencentrum. Met de workshops en coaching proberen we een creatieve en laagdrempelige verbinding te maken tussen onze deelnemers en inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en omliggende gemeentes.

Meer informatie over onze workshops vindt u op onze website. Voor aanmelding en/of vragen kunt u mailen naar workshoph-l@outlook.com.