Wie zijn wij?

Activiteitencentrum Hearts & Letters is in 2013 opgezet door Manou Bach. Ons activiteitencentrum draait volledig op vrijwilligers. Met ons deskundige basisteam dragen wij zorg voor de (persoonlijke) begeleiding & continuïteit binnen de groepen. Het basisteam bestaat uit vaste contactpersonen voor zowel de deelnemers, het sociaal team van de gemeente als andere betrokken zorgverleners / instanties. Het basisteam wordt versterkt door andere zeer betrokken en waardevolle vrijwilligers.

 

Doelgroep

Hearts & Letters is een activiteitencentrum dat middels creatieve dagbesteding begeleiding biedt aan mensen tussen de 18 en 65(+),  met als doel hun plek in de maatschappij te (her)vinden. Want "als alle dagen van de week een zondag zijn geworden", is het belangrijk om op zoek te gaan naar een dagbesteding, die aansluit bij persoonlijke wensen en mogelijkheden. Met een passende dagbesteding wordt met meer plezier en betrokkenheid invulling gegeven aan het dagelijks leven. Hearts & Letters levert met haar manier van begeleiding een bijdrage aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor wie dat betreft. Het creatief werken is een belangrijk middel om aan persoonlijke doelen te kunnen werken. Deelnemers kunnen hier hun creatieve vaardigheden weer oppakken of gaan ontdekken. Iedereen werkt aan een eigen werkstuk of project. Op eigen tempo en rekening houdend met persoonlijke doelen, interesse, mogelijkheden, haalbaarheid en belastbaarheid.  De doelgroep die wij begeleiden is niet makkelijk onder één noemer te plaatsen en is zeer uiteenlopend; zoals een lichte fysieke beperking, langer herstel na ziekte of ongeval, een chronische ziekte, of andere aanleiding waardoor iemand (tijdelijk) begeleiding nodig heeft.

 

 

Hoe kunt u zich aanmelden bij Atelier Hearts & Letters voor WMO begeleiding?

 

Over het algemeen komen onze deelnemers na doorverwijzing van een zorg verlenende instantie of WMO consulent met ons in contact. Tijdens een intake gesprek bij ons centrum wordt gekeken of uw persoonlijke doelen passen bij uw wensen en ons aanbod. Indien dit het geval is kan er een afspraak worden gemaakt met uw WMO consulent binnen uw gemeente, die u verder op weg kan helpen om bij ons activiteitencentrum te kunnen starten.

 

 

Hoe kunt u zich aanmelden voor Workshops & Coaching?

Naast onze activiteitengroepen/WMO begeleiding bieden we ook workshops en coaching aan. De opbrengst hiervan komt ten goede aan het activiteitencentrum. Met de workshops en coaching proberen we een creatieve en laagdrempelige verbinding te maken tussen onze deelnemers en inwoners van de gemeente Gilze en Rijen en omliggende gemeentes.

Meer informatie over onze workshops vindt u op onze website. Voor aanmelding en/of vragen kunt u mailen naar workshoph-l@outlook.com.